تنهایی

برای اونایی که دلشون گرفته

تنهایی

برای اونایی که دلشون گرفته

تنهایی

اسمش از موبایلت پاک می شه..

مسیجاش دیلیت می شه..

به دوستات میگی حق ندارین جلوم اسمش رو بیارین.

به خودت تلقین می کنی خیلی هپی مپی هستی..

اما..

با جای خالیش تو قلبت چیکار می کنی.؟؟؟

با این همه تشابه اسمی چیکار می کنی..؟؟؟

با آهنگآیی که باهاش گوش میکردی چیکار می کنی..؟؟؟

وقتی غذایی که دوس داره رو می خوری و یادت میادش چیکار می

کنی ؟؟؟

وقتی ازت سراغشو می گیرن چیکار می کنی...؟؟؟

وقتی تیکه کلامشو می شنوی چیکار می کنی ؟؟؟

*******@pouy*****

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب
  • ۹۲/۰۲/۲۹
    زن

۴۲ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

هـﮯ یارو

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۰۱:۳۷ ق.ظ

هـﮯ ... یارو...!
مـﮯ בانـﮯ هرزه بوבטּچـﮧ شکلـﮯ است...؟
مـﮯ دانـﮯ בختر فاحشـﮧ چـﮧ جور בختریست؟
میدانـﮯ ؟
اصلا مـﮯ فهمـﮯ هرزگـﮯ چیست؟
نـﮧ نمـﮯ בانـﮯ ...
هرزگـﮯ این نیست که همبستر آغوش هاـﮯ عریان شوـﮯ ...!
این نیست کـﮧ سیگار بکشـﮯ و سیگار بکشـﮯ و سیگار بکشـﮯ ..!
مـﮯ فهمـﮯ ...؟
هرزه بوבטּ به لباس و قیافـﮧ و مشروب و سیگار نیست
هرزه بوבטּ بـﮧ فکرهاﮯ خراب و فاحشـﮧ ـﮯ توست...!
هـﮯ یارو
مـﮯ בانستـﮯ
تو واقعا هرزه اـﮯ !

 

 

 

تنهــــایـی یعنــی:

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۰۳:۰۶ ق.ظ
تنهــــایـی یعنــی:
بهش بگی با تمــــام وجـودم دوســتت دارمــ
اون بگه :
عجــب غلطـــی کردم بــــاهـــات آشنـــا شُــدم....

 

 
 

تنهایی

چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۲، ۰۶:۳۲ ب.ظ

مهربونی

چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۲، ۰۱:۰۴ ب.ظ

صـــــــــــداقت

سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۲ ق.ظ


ایـــــن آخـریـــــن بـــــارم بـــــود ...
دیگـــــر احســـــــــــاســـم را ؛
بـــــرای کســـــی عریـــــان نمیکنـــــم ...
صـــــــــــداقت یعنـــــی حماقــــــــــــت ..............!

 

زنـدگی

دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۲، ۰۱:۲۵ ق.ظ

هـمـه گفـتـند : "او" کـه رفــت ، زنـدگی کــن !
ولـــی...
کـسـی درک نـکـرد کــه "او" ...
خـود زنــدگــی ام بــود....

 

غــــرور

دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۲، ۰۱:۲۳ ق.ظ

من غــرورم را به راحتـــی به دست نیـــاوردم
کـه هر وقت دلـت خواست خـــردش کنی
غــــرور من اگر بشکـنــــد
با تـکــه هــایـش
شاهــــرگ زنــدگــی تــو را نیز خواهـــد زد

 

به یـــــــــــــــــــــــــــــــادتم گل من

شَب هـــآ خوابَم نِمے بـَـرَد…

از دَرد ِ ضَربـــآت ِ شَلاق ِ خـــآطـِـراتت

روے قَلبـــــــــــــــــــــــــــَــم ! !

بے اِنصاف

مُحکــَـم زَدے ،

جــآیَش هنـــُـوز مــآنده است!!!

 

مســاحــت خلــوتــم

دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۲، ۰۱:۲۱ ق.ظ

مســاحــت خلــوتــم را

پــر کــن!

فــرقــی نــمی کنــد،

عمــودی یــا افقــی!

همیــن کــه ضلعــی

از چهــار دیــواری ام بــاشــی،

کــافــی ســت . . .

 

لیـــــــاقــــــت

دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۲، ۰۱:۲۰ ق.ظ

گاهی وقتی کسی از زندگیتان می رود دارد به شما لطف می کند ؛

او فضایی خالی به جا میگذارد برای کسی که
لیـــــــاقــــــت آنجا بودن را داشته باشد …