تنهایی

برای اونایی که دلشون گرفته

تنهایی

برای اونایی که دلشون گرفته

تنهایی

اسمش از موبایلت پاک می شه..

مسیجاش دیلیت می شه..

به دوستات میگی حق ندارین جلوم اسمش رو بیارین.

به خودت تلقین می کنی خیلی هپی مپی هستی..

اما..

با جای خالیش تو قلبت چیکار می کنی.؟؟؟

با این همه تشابه اسمی چیکار می کنی..؟؟؟

با آهنگآیی که باهاش گوش میکردی چیکار می کنی..؟؟؟

وقتی غذایی که دوس داره رو می خوری و یادت میادش چیکار می

کنی ؟؟؟

وقتی ازت سراغشو می گیرن چیکار می کنی...؟؟؟

وقتی تیکه کلامشو می شنوی چیکار می کنی ؟؟؟

*******@pouy*****

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب
  • ۹۲/۰۲/۲۹
    زن

مَـטּ هَموטּ בیوونـﮧ ام

شنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۲، ۰۱:۱۱ ب.ظ

مَـטּ هَموטּ בیوونـﮧ ام کـﮧ هیچوقـتــــ عَوض نِمیشـﮧ ...

هَمونـے کـﮧ هَمـﮧ باهاش פֿـوشآلـَטּ اما کَســے باهاش نِمے مونـﮧ ...

هَمونـے کـﮧ اونقَـבر یـﮧ آهَنـگــ رو گوش میـבه

کـﮧ از ترانـﮧ گِرفتــﮧ تا ریتــمـ و פֿـوانَنـבش مُـتِـنَـفِـر بشـﮧ ...

همونـے کـﮧ هِـق هِـق همـﮧ رو بـﮧ جوטּ בل گوش میــבه

امـا פֿـوבش بغضـاش رو زیــر بالـش میتـرکونـﮧ ...

همونـے کـﮧ همـﮧ فکــر میکنــטּ سـפֿـتـﮧ، سنگـﮧ

اما بـا هـر تلنــگرے میشکنـﮧ ...

همونـے کـﮧ مواظبــﮧ کسے ناراحت نشـﮧ امـا همــﮧ ناراحتش میکنـטּ ...

همونـے کـﮧ تکیــﮧ گاه פֿـوبیــﮧ امـا واسش تکیــﮧ گاهے نیس ...

همونـے کـﮧ کلے حرفــ בاره اما همیشـﮧ ساکتـــﮧ ...

همونـے کـﮧ سعے میکنــﮧ کسے رو اذیت نکنــﮧ اما همــﮧ اذیتش میکنــטּ ...

همونـے کـﮧ همیشـﮧ همـﮧ رو میـפֿـنـבونــﮧ و میـפֿـنــבه

امـا تــﮧ בلــش هیچـوقتــ شاב نیست...

همونـے کـﮧ فقط تظاهر بــ פֿـوشبـפֿـتــے בاره...

;;,,پـــــــــــویــــــــا,,;;

  • سیمرغ طلایی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.